มุมมอง :
ชนิดของสินทรัพย์: อาคารพาณิชย์ ล้าง
ห้องรวม ห้องน้ำ ห้องนอน
10 4 4